Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim

Fundusze EU Zachodniopomorskie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Celem podstawowym projektu jest poprawa atrakcyjności i funkcjonalności obiektu turystycznego Rynku Staromiejskiego. Projekt zakłada przebudowę płyty głównej Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim, zmianę organizacji ruchu w obrębie Rynku, oraz zagospodarowanie przestrzenne poprzez umieszczenie elementów małej architektury tj.:

– taras z mini amfiteatrem,
– fontanna z kamiennymi schodami,
– mozaika z kostki kamiennej, której wzór zaczerpnięto ze starych kart przedstawiających Rynek Staromiejski, powierzchni mozaiki wynosić będzie 67 m2,
– eleganckie ławki – łącznie 28 sztuk,
– oświetlenie nadające odpowiedni charakter obiektowi turystycznemu – 12 lamp
– inne drobne elementy takie jak: kosze na śmieci, obwoluty drzew itp.
– taras z mini amfiteatrem,
– fontanna z kamiennymi schodami,
– mozaika z kostki kamiennej, której wzór zaczerpnięto ze starych kart przedstawiających Rynek Staromiejski, powierzchni mozaiki wynosić będzie 67 m2,
– eleganckie ławki – łącznie 28 sztuk,
– oświetlenie nadające odpowiedni charakter obiektowi turystycznemu – 12 lamp
– inne drobne elementy takie jak: kosze na śmieci, obwoluty drzew itp.

W ramach planowanych zadań zostanie rozebrana nawierzchnia płyty głównej oraz nawierzchnia części ulic przylegających do płyty głównej Rynku. Powierzchnia terenu przeznaczonego do przebudowy wynosi 5388 m2. W dalszej kolejności teren zostanie poddany wypoziomowaniu. Znikną krawężniki, obrzeża i wszelkie inne nierówności ( powstałe wskutek wyeksploatowania nawierzchni) utrudniające ruch osobom pieszym i rowerzystom. Następnie zostanie zmodernizowana i dostosowana do potrzeb założeń projektu sieć: wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Modernizacja sieci jest niezbędna ze względu na dalsze założenia projektu: budowę fontanny oraz wymianę i doposażenie oświetlenia obiektu. Zaplanowano położenie nowej nawierzchni zarówno na płycie głównej Rynku, jak i na przebudowanych ulicach. Do wyłożenia zostaną wykorzystane w części elementy rozebranej nawierzchni. Pozostałe elementy będą nowe. Działania te będą skutkować wyrównaniem terenu oraz wymiana zdewastowanej i nieestetycznej nawierzchni. Poprawi to funkcjonalność płyty głównej, szczególnie z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w celu poprawy funkcjonalność Rynku zostaną wybudowane 23 nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych ( w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz zostanie wyznaczone miejsce ze stojakami na 8 rowerów.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 297 726,00 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 648 863,00 zł.