Budowa komunikacji łączącej PPNT w Stargardzie Szczecińskim z siecią drogową miasta i regionu

PRNSS-UE-EFRR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorców, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Celem projektu jest tworzenie konkurencyjnych warunków do lokowania inwestycji na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni gospodarczej dla przyciągnięcia kapitału. Poprzez budowę drogi komunikującej tereny PPNT z siecią drogowa miasta zwiększy sie pow. wspartych terenów inwestycyjnych na obszarze miasta, jak również otworzą sie tereny inwestycyjne o pow. 100 ha należące do gminy wiejskiej Stargard. Tym samym projekt podniesie atrakcyjność inwestycyjna miasta i regionu.

Projekt zakłada realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi łączącej ulice Spokojna w Stargardzie Szczecińskim z istniejąca droga w Golczewie. W ramach projektu wybudowana zostanie droga o długości  2 446 m z 2 pasami ruchu, każdy o szerokości 3,5 m, wraz z siecią kanalizacyjną odprowadzającą wody deszczowe i oświetleniem.

Budżet zadania: 6 152 610,67 zł

Kwota dofinansowania: 3 059 910,97 zł