Stargard przyjazny rowerzystom – budowa systemu ścieżek rowerowych

Fundusze EU Zachodniopomorskie

PROJEKT NR WND-RPZP.06.03.00-32-001/10
PN.: „STARGARD PRZYJAZNY ROWERZYSTOM”- BUDOWA SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Nr umowy: UDA-RPZP.06.03.00-32-001/10-00

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poprzez rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasto Stargard Szczeciński.

Projekt zakładał realizację trzech etapów powiązanych ze sobą funkcjonalnie, które łączą się z już istniejącą siecią ścieżek rowerowych:

ETAP I (odcinek od ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty oraz Al. Żołnierza) – ścieżka rowerowa o długości 454,48 m, zatoka autobusowa, miejsca dostępu do drogi z nieruchomości przyległych do drogi, oświetlenie uliczne.
ETAP II (odcinek od ul. Przedwiośnie do ulicy nowobudowanej łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Jesienną) – ścieżka rowerowa o długości 378 m, ciąg pieszy o długości 378 m, zjazdy.
ETAP III (przy drodze łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Pogodną) – chodniki o długości 285 m, ciągi pieszo-rowerowe o długości 285 m, rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na:
a) zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu (zwiększenie dostępności obiektów historycznych,  turystycznych i rekreacyjnych na terenie Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego);
b) poprawa bezpieczeństwa użytkowników rowerów w ruchu drogowym;
c) ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu transportowego na środowisko naturalne;
d) wzrost atrakcyjności roweru jako środka transportu w systemie komunikacyjnym miasta;
e) poprawa wizerunku miasta jako miejsca nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających do aktywności form podróżowania.

Całkowita wartość inwestycji: 1 362 566,83 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane: 814 690,51 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 407 345,26 zł

Projekt WND-RPZP-06-03-00-32-001-10
Projekt WND-RPZP-06-03-00-32-001-10
Projekt WND-RPZP-06-03-00-32-001-10
Projekt WND-RPZP-06-03-00-32-001-10
Projekt WND-RPZP-06-03-00-32-001-10