Dokumenty do pobrania

Fundusze - Kapitał ludzki WUP

Rekrutacja

1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim”

Pobierz regulamin

Pobierz regulamin

Etap I

2. Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne

Pobierz formularz

Pobierz formularz

3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie

Etap II

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie systemowym

Pobierz deklarację

Pobierz deklarację

5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie