Przebudowa ul. Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim

Fundusze EU Zachodniopomorskie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury drogowej umożliwiającej płynne poruszanie się pojazdów i bezpieczne przemieszczanie pieszych i rowerzystów w tym rejonie miasta, a także zniwelowanie niekorzystnego wpływu na środowisko ścieków powstających na drodze poprzez budowę utwardzonej nawierzchni i kanalizacji deszczowej.

W ramach projektu wykonano:
– jezdnię o szerokości 6 metrów i długości 594 metrów,
– chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 1,5 – 2 metrów i łącznej długości 1188 metrów,
– przebudowę jednego skrzyżowania,
– 58 miejsc parkingowych,
– 2 progi zwalniające,
– 30 punktów oświetleniowych,
– 8 przejść dla pieszych,
– oznakowanie poziome i pionowe,
– kanalizację deszczową z rurociągiem o łącznej długości 706 metrów,
– przebudowę zbiornika przeciwpożarowego na zbiornik rozsączający.
– jezdnię o szerokości 6 metrów i długości 594 metrów,
– chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 1,5 – 2 metrów i łącznej długości 1188 metrów,
– przebudowę jednego skrzyżowania,
– 58 miejsc parkingowych,
– 2 progi zwalniające,
– 30 punktów oświetleniowych,
– 8 przejść dla pieszych,
– oznakowanie poziome i pionowe,
– kanalizację deszczową z rurociągiem o łącznej długości 706 metrów,
– przebudowę zbiornika przeciwpożarowego na zbiornik rozsączający.

Realizacja projektu pozwoliła na rozwiązanie następujących problemów:

– złego stanu drogi i infrastruktury towarzyszącej w ramach układu komunikacyjnego miasta,
– nadmiernego zużycia paliwa poruszających się drogą samochodów,
– pogarszania stanu technicznego pojazdów poruszających się ul. Skarbową,
– wysokich kosztów eksploatacji drogi,
– zanieczyszczenia środowiska.

Całkowita wartość projektu: 3 355 138,16 złotych.

Wartość dofinansowania: 1 499 689,20 złotych.