Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych – Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych – Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Stargard w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT  dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Realizacja projektu obejmuje dwa główne zadania inwestycyjne:

Zadanie nr 1 :Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 6

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
 2. Ocieplenie stropu nad piwnicą,
 3. Ocieplenie stropu podwieszanego z wymianą pokrycia dachu
 4. Wymiana okien i drzwi
 5. Ulepszenie systemu wentylacji z rekuperacją
 6. Ulepszenie instalacji centralnego ogrzewania CO
 7. Modernizacja oświetlenia instalacji elektrycznej
 8. Zamontowanie odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,3 kW.

Zadanie nr 2 : Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych
 2. Ocieplenie stropu oraz wymiana pokrycia dachu wysokiego i niskiego
 3. Ocieplenie stropodachu dobudowy
 4. Wymiana okien i drzwi
 5. Modernizacja co
 6. Modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej
 7. Zamontowanie odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,7 kW.

Budżet zadania: 4 198 812,13 zł

Kwota dofinansowania: 3 568 990,22 zł