Zagospodarowanie Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz fragmentu B. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim

Projekt „Zagospodarowanie Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz fragmentu Parku B. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard- Klejnot Pomorza”  jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Celem bezpośrednim projektu „Zagospodarowanie Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz fragmentu Parku B. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard- Klejnot Pomorza” jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejskiego szlaku turystycznego „Stargard- Klejnot Pomorza” w Stargardzie Szczecińskim poprzez zagospodarowanie i właściwą ekspozycję otoczenia obiektów zabytkowych zlokalizowanych na szlaku w tym udostępnienie ich dla osób niepełnosprawnych.

Rewitalizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków funkcjonalno- użytkowych obszaru Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz przylegającego do niego fragmentu Parku B. Chrobrego, co będzie miało przełożenie na rozwój infrastruktury turystyki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa integralne etapy inwestycyjne, w ramach których przewiduje się realizację następujących działań:

1. ETAP I (zrealizowany w okresie 2009/2010)- obejmuje zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Ojca Św. Jana Pawła II w Stargardzie Szczecińskim,  w tym przeprowadzenie m.in.:

 • wymiany nawierzchni placu na nawierzchnię z materiału kamiennego z wypełnieniem spoin fugą epoksydową,
 • instalacji elementów małej infrastruktury (klomby kwiatowe, ławki, kosze, naprawa murków,
 • rozbudowa instalacji oświetleniowej,
 • lokalizacji 20 sztuk klombów kwiatowych,
 • nasadzeń drzew i krzewów,
 • zasypania schronów ceglanych i betonowych,
 • rozbiórka starych schodów oraz wykonanie stopni z kostki kamiennej,
 • wykonania fragmentu nawierzchni chodnika dla pieszych z kostki kamiennej poniżej schodów,
 • skucia i wywozu betonowych „czapek” istniejącego murka oporowego i wykończenia go kamieniem

2. ETAP II  (realizowany obecnie) – obejmuje zagospodarowanie części terenu Parku B. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim przylegającego do Skweru Ojca Św. Jana Pawła, w tym przeprowadzenie m.in.:

 • przebudowa fontanny,
 • remontu i modernizacji kładki dla pieszych,
 • remontu nawierzchni poprzez wymianę płyt na kostkę i płyty granitowe,
 • remontu schodów od ul. Czarnieckiego i od strony ul. Św. Jana Chrzciciela w kierunku Skweru Ojca Św. Jana Pawła II,
 • usunięcie wytypowanych drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów

Całkowita wartość projektu: 1 455 666,85 zł

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 727 833,42 zł