Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Fundusze Europejskie - Cyfrowa Polska

Gmina Miasto Stargard realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Cel projektu: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

W ramach projektu zakupione zostaną laptopy, komputery stacjonarne oraz tablety dla kilkuset mieszkańców Stargardu – dzieci z rodzin po PPGR.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 09.05.2022 r.

Zakończenie realizacji projektu: 08.03.2023 r.

Budżet projektu: 1 642 100,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 642 100,00 zł

Klauzula RODO