miniPAKT – gminne pracownie komputerowe

Fundusze Europejskie - Cyfrowa Polska
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt grantowy Gminy Miasto Stargard realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt zakresem obejmuje zakup sprzętu służącego utworzeniu pracowni robotycznej i programowania w Stargardzkim Centrum Nauki FILARY. W ramach przyznanego grantu zakupione zostały m.in. roboty edukacyjne z akcesoriami, drukarki 3D, laptopy, tablety, projektor z ekranem. Przedmiotowy sprzęt umożliwi realizację zajęć z zakresu programowania dla większej grupy odbiorców, również dla dzieci w wieku od 6 lat oraz nastolatków.

Kwota przyznanego grantu: 122 050,00 zł