Pomorze Zachodnie – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Fundusze Europejskie, Pomorze Zachodnie

Projekt pn. Pomorze Zachodnie – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem zajęć jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19.
Projekt obejmuje realizację zajęć polegających na udzielaniu pomocy uczniom w zakresie pojawiających się problemów i trudności po długim czasie nauczania zdalnego.

W ramach projektu zaplanowano:

  • wyrównywanie braków szkolnych w wiadomościach i umiejętnościach,
  • stworzenie możliwości rozwijania i wykorzystywania posiadanego potencjału intelektualnego,
  • wsparcie pomagające dzieciom w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu pasji.

Głównym celem zajęć jest również wsparcie uczniów w zakresie odbudowania relacji z rówieśnikami i nauczycielami. Zaplanowane działania w ramach projektu Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie jak i w wieloosobowych grupach.

Zrealizowane zostaną w okresie w okresie 01.10.2021 r. – 16.12.2022 r.

Budżet zadania: 374 093,79 zł
Kwota dofinansowania: 353 518,63 zł

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.

Wsparcie psychologiczne pedagogiczne - plakat