Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji usług – wdrożenie kompleksowych działań zdrowotnych na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego w Stargardzie

Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Projekt Gminy Miasto Stargard współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego   2014- 2020, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  nr RPZP.06.08.00-32-K048/22-00  z dnia 14  lutego 2023 r.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

– dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników,

– eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracy – wsparcie indywidualne,

– eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracy – warsztaty.

Cel projektu: poprawa stanu funkcjonalnego pracowników pracujących w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.03.2023 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2023 r.

Budżet projektu: 410 315,00 zł

Kwota dofinansowania: 348 767,74 zł