Strona głównaDla mieszkańcaFundusze EuropejskieModernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt Gminy Miasto Stargard współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego   2014- 2020, przy wsparciu z instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i  działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  nr RPZP.02.02.00-32-0012/17-00  z dnia 21 maja 2018 r.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

1. Wymianę zegarów astronomicznych – zegar astronomiczny służy do załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami wschodu i zachodu słońca, posiada możliwość skrócenia czasu świecenia, co pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w  zużyciu energii elektrycznej. Wymianie podlegać będzie łącznie 90 zegarów zainstalowanych w  szafkach oświetleniowych zasilających obwody oświetlenia ulic, stanowiących własność Gminy Miasto Stargard

2. Wymianę opraw oświetleniowych – wymianie podlegać będzie 97 szt. opraw sodowych starego typu na oprawy energooszczędne LED, w tym 27 opraw wraz ze słupami.

Cel projektu: Zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez modernizację oświetlenia miejskiego Stargardu w kierunku jego energooszczędności.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 11.10.2017 r.

Zakończenie realizacji projektu: 24.12.2018 r.

Wydatki kwalifikowalne: 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 335 000,00 zł

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego