Stargard Klejnot Pomorza- rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim

Fundusze EU Zachodniopomorskie

Projekt „Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Celem bezpośrednim projektu „Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim” jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz funkcjonalności jednego z ważniejszych zabytków Stargardu Szczecińskiego, którego historia sięga XIII w. Projekt jest w pełni zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym.

W ramach inwestycji planuje się następujący zakres robót budowlanych:

1. Parter – wykonanie posadzek i schodów, roboty malarskie, stolarka
2. I Piętro – wykonanie posadzek i schodów, roboty malarskie, stolarka drzwiowa;
3. Poddasze – wykonanie ścianki i zabudowy, posadzki, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie i okładziny, stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe;
4. Branża elektryczna – wewnętrzna instalacja 0,4 kV;
5. Instalacje sanitarne ( instalacje wod-kan. + c.w.u, c.o., wentylacja)
6. Wymiana stolarki okiennej;
7. Instalacja sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego;

W ramach projektu planowany jest również zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych umożliwiającej wjazd na pierwsze piętro budynku.

Realizacja projektu przyczyni się do:

– przywrócenia charakteru historycznego zabytkowego obiektu Ratusza;

– wzrost atrakcyjności turystycznej Szlaku Klejnot Pomorza, a tym samym całego Stargardu Szczecińskiego;

– poprawa funkcjonalności Ratusza i komfortu interesantów korzystających z usług wydziałów Urzędu Miejskiego mających swoją   siedzibę w Ratuszu;

– walki z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych poprzez przystosowanie budynku Ratusza do potrzeb tych osób.

W ramach inwestycji planuje się następujący zakres robót budowlanych:
1. Parter – wykonanie posadzek i schodów, roboty malarskie, stolarka drzwiowa;
2. I Piętro – wykonanie posadzek i schodów, roboty malarskie, stolarka drzwiowa;
3. Poddasze – wykonanie ścianki i zabudowy, posadzki, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie i okładziny, stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe;
4. Branża elektryczna – wewnętrzna instalacja 0,4 kV;
5. Instalacje sanitarne ( instalacje wod-kan. + c.w.u, c.o., wentylacja)
6. Wymiana stolarki okiennej;
7. Instalacja sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego

Całkowita wartość projektu: 3 377 620,00 zł

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 1 688 810,00 zł