Stargard przyjazny rowerzystom – budowa ciągu pieszo-rowerowego

PRNSS-UE-EFRR

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez powstanie sieci ścieżek rowerowych na obszarze SOM, jako elementu markowego produktu turystyki Województwa Zachodniopomorskiego.

Inwestycja zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim

z istniejącą drogą w Golczewie w ramach dwóch etapów:

– Etap I – wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego – o dł. 1820 m, o szer. min. 3,5 m,
– Etap II – wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem – o dł. 430 m, o szer. min. 3,5 m.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na:

– poprawę jakości i dostępności systemu tras rowerowych Miasta Stargard Szczeciński,
– zapewnienie powiązań zasadniczych źródeł i celów podróży rowerowych oraz powiązań miejskich dróg rowerowych z trasami wybiegowymi,
– zwiększenie dostępności do terenów turystycznych Miasta Stargard Szczeciński oraz Gmin Stargard Szczeciński i Kobylanka,
– zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresu rekreacji, turystyki oraz możliwości dojazdu rowerem do miejsc pracy, obiektów publicznych – cmentarz, oraz do centrum itp.,
– oferowanie użytkownikom rowerów bezpośrednich połączeń ułatwiających szybkie poruszanie się po mieście, w sposób konkurencyjny w stosunku do samochodu,
– sukcesywne i trwałe wyeksponowane walorów turystycznych i przyrodniczych Miasta Stargard Szczeciński oraz Gmin Stargard Szczeciński i Kobylanka,
– poprawę warunków funkcjonowania gminnych i regionalnych podmiotów gospodarczych i instytucji związanych z branżą turystyczną,
– rozwój turystyki miejskiej i kulturowej w Gminie Miasto Stargard Szczeciński i w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Całkowita wartość inwestycji: 1 855 349,31 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 391 511,98 zł