Dotacje udzielane w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małe granty”

Pliki do pobrania

Wzór oferty „mały grant”

Wzór sprawozdania „mały grant”