Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz osób prawnych

Zakres sprawy

Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz osób prawnych

Dla kogo

Osoby prawne.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wraz z załącznikami.
  • Egzemplarz mapy w skali z zaznaczonym terenem obejmującym przebieg urządzenia przesyłowego wraz z pasem technicznym.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Koszty ustanowienia służebności ponosi wnioskodawca.

Termin

4 miesiące.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. 1990 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020. 1740 t.j.)
  • Uchwała Nr XVII/173/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

Inne informacje uzupełniające

Do wniosku o wygaszenie trwałego zarządu – zgoda organu nadzorującego jednostkę.

Kontakt

Zastępca Dyrektora Iwona Ufnowska – tel. 91 578 36 67

Główny specjalista Magdalena Gregorek – tel. 91 578 42 84

Załączniki

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz osób prawnych

Wzór wypełnienia wniosku