Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęUstanowienie służebności przesyłu na rzecz osób prawnych

Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz osób prawnych

Zakres sprawy

Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz osób prawnych

Dla kogo

Osoby prawne.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wraz z załącznikami.
  • Egzemplarz mapy w skali z zaznaczonym terenem obejmującym przebieg urządzenia przesyłowego wraz z pasem technicznym.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Koszty ustanowienia służebności ponosi wnioskodawca.

Termin

4 miesiące.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. 1990 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020. 1740 t.j.)
  • Uchwała Nr XVII/173/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

Inne informacje uzupełniające

Do wniosku o wygaszenie trwałego zarządu – zgoda organu nadzorującego jednostkę.

Kontakt

Zastępca Dyrektora Iwona Ufnowska – tel. 91 578 36 67

Główny specjalista Magdalena Gregorek – tel. 91 578 42 84

Załączniki

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz osób prawnych

Wzór wypełnienia wniosku