Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zakres sprawy

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Dla kogo

Wnioski składać mogą osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej.

Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.

Termin

Do 6 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020. 1990 ze zm.)
  • Uchwała Nr XIX/223/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez Prezydenta Miasta bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych lub udziałów w nieruchomości gruntowej.

Kontakt

Inspektor Ewa Zielińska – tel. 91 578 68 47

Załączniki

Wniosek na wykup lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Wzór wypełnienia wniosku