Zawiadomienie o wznowieniu/zawieszeniu taxi

Zawiadomienie o wznowieniu taxi

1. Wymagane dokumenty

– zawiadomienie o wznowieniu działalności.

2. Opłata

Brak

3. Termin

Niezwłocznie.

4. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

5. Uwagi

Brak

6. Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09

Załącznik

Zawiadomienie o zawieszeniu taxi

1. Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • oryginał licencji.

2. Opłata

Brak

3. Termin

Niezwłocznie.

4. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

5. Uwagi

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać organowi o zaistniałych zmianach, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

6. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09

Załącznik