Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęPowrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Zakres sprawy

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty lub paszport
  • wniosek o przyjęcie oświadczenia (wypełniany na miejscu)
    Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce  w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Miejski w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Opłata wynosi 11 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą na miejscu w Ratuszu.

Termin

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044).