Postępowanie w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Zakres sprawy

Postępowanie w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Dla kogo

Wniosek może złożyć dowolna osoba np. członek rodziny, dalecy krewni, sąsiad oraz instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Warszawska 9A (budynek MOPS-u)
73-110 Stargard
tel. 578 45 83, 578 45 71

Opłata

brak

Termin

Postępowanie wszczyna się 30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

Inne informacje uzupełniające

Brak

Osoba do kontaktu

Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pani Ewa Pakulska
Pani Katarzyna Krukowska
tel. 578 45 83, 578 45 71 wew.100
email: mkrpa@mops.stargard.pl

Załączniki

Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu