Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęPatronat Prezydenta Miasta Stargard

Patronat Prezydenta Miasta Stargard

Zakres sprawy

Patronat Prezydenta Miasta jest wyróżnieniem honorowym, którym mogą zostać objęte przedsięwzięcia lub publikacje organizowane na terenie miasta Stargard i kształtujące pozytywny wizerunek miasta, a ich realizacja przyczyni się do: promocji kultury, edukacji, turystyki oraz sportu; rozwoju aktywności gospodarczej; promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; działań na rzecz ochrony środowiska. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Stargard nie oznacza deklaracji udziału Prezydenta Miasta w wydarzeniu objętym patronatem, wsparciem finansowym, rzeczowym lub organizacyjnym. Patronatem Prezydenta Miasta Stargard nie mogą zostać objęte przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym.

Dla kogo

Wnioski składać mogą: stowarzyszenia, instytucje kultury, organizacje, placówki oświatowe itp.​

Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się o patronat Prezydenta Miasta:
1. Wniosek o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta Stargard.

W przypadku ubiegania się o wsparcie Prezydenta Miasta:
2. Wniosek o przyznanie wsparcia Prezydenta Miasta Stargard (w załączniku).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

W przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe/rzeczowe/organizacyjne lub patronat wniosek należy złożyć 21 dni przed planowaną datą organizacji imprezy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 41/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyznawania wsparcia oraz patronatu Prezydenta Miasta Stargard.

Inne informacje uzupełniające

brak

Kontakt

Inspektor ds. Promocji – Marta Korytkowska, tel. 91 578 10 61

Załączniki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stargard

Wniosek o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta Stargard

Wniosek o przyznanie wsparcia Prezydenta Miasta Stargard