Zamiana nieruchomości

Zakres sprawy

Zamiana nieruchomości

Dla kogo

Osoby fizyczne i prawne.

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Wartość nieruchomości ustala rzeczoznawca majątkowy.

Termin

Powyżej 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. 1990 ze zm.)
  • Uchwała Nr XVII/173/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

Inne informacje uzupełniające

Do wniosku o wygaszenie trwałego zarządu – zgoda organu nadzorującego jednostkę.

Kontakt

Zastępca Dyrektora Iwona Ufnowska – tel. 91 578 36 67

Główny specjalista Magdalena Gregorek – tel. 91 578 42 84

Załączniki

Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowej

Wzór wypełnienia wniosku