Stypendia i nagrody w dziedzinie sportu

I. Stypendia sportowe

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857) oraz z uchwałą nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie zasady i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 20 stycznia 2020r., poz. 431)

STYPENDIUM MOŻE OTRZYMAĆ ZAWODNIK, KTÓRY SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

 • zamieszkuje lub kształci się na terenie Miasta Stargard;
 • uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Miasta Stargard, objętą programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Stargard;
 • posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;
 • posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
 • jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku przyznawania stypendium ukończył 15 rok życia a nie ukończył 26 lat;
 • osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 31 stycznia każdego roku.

Wniosek o przyznanie stypendium

II. Nagrody sportowe

Nagrodę może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:

 • zamieszkuje, kształci się lub pracuje na terenie Miasta Stargard;
 • uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Miasta Stargard, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Stargard;
 • osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 31 stycznia każdego roku.

Wniosek o przyznanie nagrody

III. Wyróżnienia sportowe

Wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:

 • zamieszkuje lub kształci się na terenie Miasta Stargard;
 • uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Miasta Stargard, objętą programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Stargard;
 • posiada status amatora- uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;
 • posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach, nie ukończył 15 roku życia;
 • osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać do 31 stycznia każdego roku.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia