Materiały promocyjno-informacyjne

Zakres sprawy

Materiały promocyjne miasta Stargard

Dla kogo

Wnioski składać mogą: stowarzyszenia, instytucje kultury, organizacje, placówki oświatowe itp.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych (w załączniku).

Miejsce złożenia dokumentów

Opłata

Brak opłaty.

Termin

Wniosek należy złożyć 10 dni roboczych przed oczekiwaną datą odbioru materiałów promocyjno-informacyjnych.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 40/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania materiałów promocyjno- informacyjnych Miasta Stargard.

Inne informacje uzupełniające

brak

Kontakt

Inspektor ds. Promocji – Marta Korytkowska, tel. 91 578 10 61

Załączniki

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 07 lutego 2018 roku

Wniosek o wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia