Stwierdzenie nadpłaty podatku

Zakres sprawy

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 t.j.)

Inne informacje uzupełniające

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku składany jest w przypadku gdy podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 t.j.)

Osoba do kontaktu

Agnieszka Klimaszewska

Inspektor ds. księgowości podatku od nieruchomości os. fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego

tel.  91 578 44 98

Załączniki

Wniosek – Stwierdzenie nadpłaty w podatku