MIEJskie SERCE

Akcja „MIEJskie SERCE” jest działaniem charytatywno-ekologicznym mającym na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami. W ramach ww. działania umieszczono przed głównym wejściem do Urzędu Miejskiego metalowy pojemnik w kształcie serca, z przeznaczeniem do zbioru plastikowych nakrętek. Beneficjenci akcji pozyskają wsparcie finansowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leczniczego, zakup leków czy sfinansowanie kosztownej rehabilitacji i leczenia. Akcja ma również na celu aktywizację lokalnej społeczności w pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów, możliwości recyklingu i wykorzystania surowców wtórnych.

Kto może zostać beneficjentem akcji?

Osoba dorosła z niepełnosprawnością lub rodzic/opiekun prawny osoby dorosłej/dziecka
z niepełnosprawnością. Udział w akcji jest dobrowolny.

Kto może zostać uczestnikiem akcji?

Każda osoba, która dostarczy plastikowe nakrętki do pojemnika.

Jak zostać beneficjentem akcji?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia i dostarczyć go osobiście do siedziby urzędu lub wysłać drogą elektroniczną na adres m.bronik@um.stargard.pl. Szczegóły akcji dostępne są w załączonym Regulaminie.

Regulamin akcji „MIEJskie SERCE”

Formularz przekazania nakrętek

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o rezygnacji