Przywrócenie umowy najmu

Zakres sprawy

Przywrócenie umowy najmu

Dla kogo

Dla osoby, która była najemcą lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta, ale utraciła go z powodu zaległości czynszowych.

Wymagane dokumenty

  1. Podanie.
  2. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (w przypadku małżeństwa – obojga małżonków).
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.
al. Żołnierza 11a
73-110 Stargard
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00, pokój nr 8, tel. 91 819 22 96

Opłata

brak

Termin

30 dni

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zmianami),
  2. Uchwała Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4293 ze zmianami)

Inne informacje uzupełniające

Zgodę na ponowne nawiązanie umowy najmu wydaje wynajmujący – Stargardzkie TBS Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu

Pani Małgorzata Rutkowska

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Załączniki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załączniki

Wzór nr 1

Wzór nr 2