Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zakres sprawy

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dla kogo

Osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Dokumenty potwierdzające potrzebę dokonania czynności prawnej (np. przedwstępna umowa  kupna/sprzedaży nieruchomości itp.).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 50 zł ( obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku ).

Termin

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1495)

Kontakt

Inspektor Lucyna Seredyńska – tel. 91 577 05 35

Załączniki

Wniosek właściciela lokalu o wydanie zaświadczenia bez uzasadnienia, potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek właściciela lokalu o wydanie zaświadczenia z uzasadnieniem, potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności