Ulgi podatkowe – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

Zakres sprawy

I. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych.

Dla kogo

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek z uzasadnieniem.
  2. Oświadczenie osoby fizycznej występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej i ciężarach finansowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

Art. 67a, § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Załączniki

Wzór wniosku

Oświadczenie

Zakres sprawy

II. Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Dla kogo

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek z uzasadnieniem.
  2. Oświadczenie osoby fizycznej występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej i ciężarach finansowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

Art. 67a, § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

Inne informacje uzupełniające

Dokumenty należy złożyć z chwilą powstania zaległości podatkowych – zaległością podatkową jest niezapłacony w terminie podatek, niezapłacona zaliczka lub rata podatku.

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Załączniki

Wzór wniosku

Oświadczenie

Zakres sprawy

III. Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Dla kogo

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek z uzasadnieniem.
  2. Oświadczenie osoby fizycznej występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej i ciężarach finansowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

Art. 67a, § 1 pkt 3 i , § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

Inne informacje uzupełniające

Dokumenty należy złożyć z chwilą powstania zaległości podatkowych – zaległością podatkową jest niezapłacony w terminie podatek, niezapłacona zaliczka lub rata podatku.

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Załączniki

Wzór wniosku

Oświadczenie