Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęZbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Zbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Zakres sprawy

Zbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Dla kogo

Osoby fizyczne i prawne.

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.

Termin

4 miesiące (w przypadku konieczności wykonania podziału geodezyjnego – 7 miesięcy).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  2020. 1990 ze zm.)
  • Uchwała Nr XVII/173/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

Kontakt

Zastępca Dyrektora Iwona Ufnowska – tel. 91 578 36 67

Załączniki

Wniosek w sprawie nabycia nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wzór wypełnienia wniosku