Zbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Zakres sprawy

Zbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Dla kogo

Osoby fizyczne i prawne.

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.

Termin

4 miesiące (w przypadku konieczności wykonania podziału geodezyjnego – 7 miesięcy).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  2020. 1990 ze zm.)
  • Uchwała Nr XVII/173/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

Kontakt

Zastępca Dyrektora Iwona Ufnowska – tel. 91 578 36 67

Załączniki

Wniosek w sprawie nabycia nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wzór wypełnienia wniosku