Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zakres sprawy

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty lub paszport
  • wniosek
  • złożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Opłata wynosi 38 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą na miejscu w Ratuszu.

Termin

Zaświadczenie wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie.
Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia wystawienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2224).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044).