Zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej pozostającej do spłaty wraz z 99% bonifikatą

Zakres sprawy

Zgłoszenie jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej pozostającej do spłaty.

Dla kogo

Osoby fizyczne

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

brak

Termin

14 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów(Dz. U. z 2022 r., poz. 1495)
  • Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Stargard w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r., poz. 498).

Inne informacje uzupełniające

brak

Kontakt

Inspektor Lucyna Seredyńska tel. 91 577 05 35

Załączniki

Zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej pozostającej do spłaty wraz z 99% bonifikatą