Prawo pierwokupu

Zakres sprawy

Prawo pierwokupu

Dla kogo

Osoby fizyczne oraz osoby prawne.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Akt notarialny – warunkowa umowa sprzedaży.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

brak

Termin

1 miesiąc.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. 1990 ze zm.).

Kontakt

Inspektor Joanna Kurzawa – tel. 91 578 34 91

Główny specjalista Magdalena Gregorek – tel. 91 578 42 84

Załączniki

Wniosek o niewykonywanie prawa pierwokupu