Zwrot/przeniesienie nadpłaty

Zakres sprawy

Zwrot/przeniesienie nadpłaty.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot/przeniesienie nadpłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 t.j.).

Osoba do kontaktu

Karolina Zalas

Inspektor ds. księgowości podatku od nieruchomości os. fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego

tel. 91 578 44 98

Załączniki

Wniosek o przeniesienie nadpłaty

Wzór wniosku o przeniesienie nadpłaty

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wzór wniosku o zwrot nadpłaty