Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego

Zakres sprawy

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Dla kogo

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne będące użytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę niemieszkaniową.

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia obciążają wnioskodawcę.

Termin

Minimum 3 miesiące.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990 ze zm.).

Kontakt

Inspektor Anna Ciemielewska – tel. 91 578 34 91

Zastępca Dyrektora Iwona Ufnowska – tel. 91 578 36 67

Załączniki

Wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Wzór wypełnienia wniosku