Stypendia i nagrody w dziedzinie kultury i sztuki

I. Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki.

Uchwała Nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki

Wniosek o przyznanie nagrody

Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Stargard

Wzór sprawozdania z programu stypendium

Oświadczenie do celów podatkowych

List poparcia

Wzór umowy stypendialnej

II. Mecenas Kultury Stargardu

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXII/253/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Stargardu Szczecińskiego

Pobierz uchwałę

Wniosek o uhonorowanie tytułem Mecenasa Kultury Stargardu

Wniosek o uhonorowanie tytułem Mecenasa Kultury Stargardu