Ustalenie odszkodowania za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własności gminy

Zakres sprawy

Ustalenie odszkodowania za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własności gminy

Dla kogo

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela lub spadkobiercy (w przypadku spadkobiercy należy dołączyć postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

brak

Termin

W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – powyżej 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy odszkodowanie ustalone zostanie wg trybu i zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości od decyzji Starosty służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, wnoszonej za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. 1990 ze zm.).

Inne informacje uzupełniające

brak

Kontakt

Inspektor Tatiana Władymiruk – 91 578 42 84

Główny specjalista Magdalena Gregorek – tel. 91 578 42 84

Załączniki

Wniosek o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Wzór wypełnienia wniosku