Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu wynagrodzeniu na druku ZUS RP-7

Zakres sprawy

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu wynagrodzeniu na druku ZUS RP-7

Dla kogo

Osoba występująca do ZUS w sprawach emerytalnych

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Brak opłaty skarbowej.

Termin

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia Rp-7.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021r., poz. 291 t.j.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.).

Osoba do kontaktu

Magdalena Stachera

Główny Specjalista ds. płac

tel. 91 578 57 01

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7