Nadanie numeracji porządkowej budynku

Zakres sprawy

Nadanie numeracji porządkowej budynku.

Dla kogo

Wnioski składać mogą: zainteresowani właściciele lub władający nieruchomością.

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (w załączniku) wraz z mapą, na której wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).

Osoba do kontaktu

Kierownik Referatu – Alicja Wowk

tel. 91 834 10 80

Załączniki

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku