Nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

Zakres sprawy

Nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

Dla kogo

Medal otrzymują osoby zameldowane w mieście Stargard, które nigdy wcześniej nie otrzymały jakiegokolwiek medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Miejski w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Wnioski przyjmowane są na początku roku (styczeń, luty) w którym przypada 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego. Dokumenty przekazywane są do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, cała procedura trwa do 180 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 25).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743).

Pliki do pobrania

Pobierz wniosek