Informacja o wynagrodzeniu (dla pracownika zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych)

Zakres sprawy

Informacja o wynagrodzeniu (dla pracowników zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie informacji o wynagrodzeniu (dla pracowników zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Brak opłaty skarbowej.

Termin

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie informacji o wynagrodzeniu (dla pracowników zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021r., poz. 291 t.j.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r., poz. 164 t.j.).

Osoba do kontaktu

Magdalena Stachera

Główny Specjalista ds. płac

tel. 91 578 57 01

Załączniki

Wniosek – Informacja o wynagrodzeniu (dla pracowników zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych)

Wzór wniosku – Informacja o wynagrodzeniu (dla pracowników zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych)