Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Zakres sprawy

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

Dla kogo

Jednostki organizacyjne.

Wymagane dokumenty

Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

brak

Termin

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Inne informacje uzupełniające

Do wniosku o wygaszenie trwałego zarządu – zgoda organu nadzorującego jednostkę.

Kontakt

Inspektor Magdalena Woźniak – tel. 91 578 42 84

Załączniki

Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Wzór wypełnienia wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd