Dotacje udzielane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego

Pliki do pobrania

Wzór sprawozdania z realizacji zadania

Wzór umowy realizacji zadania

Wzór oferty realizacji zadania