Nagroda Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej

Nagroda przyznawana jest raz w roku stargardzkim instytucjom i organizacjom
oraz osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe dotyczące działalności w dziedzinie polityki społecznej w trzech kategoriach:

  1. kategoria indywidualna „Młody Społecznik” – przyznawana osobom poniżej 18. roku życia w wysokości 1.000 zł,
  2. kategoria indywidualna – przyznawana osobom powyżej 18. roku życia w wysokości 3.000 zł,
  3. kategoria zespołowa – przyznawana instytucjom i organizacjom działającym w obszarze polityki społecznej w wysokości 4.000 zł.

Wnioski w sprawie przyznania nagrody składa się do 15 października każdego roku, do Urzędu Miejskiego, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej” na załączonym druku Karty zgłoszenia kandydata.

Załączniki

  1. Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.
  2. Regulamin przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.

Karta zgłoszenia kandydata

Regulamin