Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej

Zakres sprawy

Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej

Dla kogo

Osoby fizyczne i prawne.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Aktualne zaświadczenie o spłacie należności z tytułu kupna lokalu / nieruchomości lub spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Opłata skarbowa – 17 zł.

Termin

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2019. 2204 t.j.).

Kontakt

Inspektor Ewa Zielińska – tel. 91 578 68 47

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki

Wzór wypełnienia wniosku