Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia roszczenia o opłatę przekształceniową

Zakres sprawy

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia roszczenia o opłatę przekształceniową.

Dla kogo

Osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Opłata skarbowa – 17 zł.

Termin

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zmianami).

Kontakt

Inspektor Lucyna Seredyńska – tel. 91 577 05 35

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia roszczenia o opłatę przekształceniową