Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek

Opłata

  • 10 % opłaty za zmianę danych w licencji od kwoty za udzieloną licencję + 5% za zmianę wypisu z licencji:
  • 20,00 zł za zmianę danych w licencji – licencja udzielona od 2 do 15 lat + 10,00 zł za wymianę wypisu z licencji;
  • 25,00 zł za zmianę danych w licencji – licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat + 12,50 zł za wymianę wypisu z licencji;
  • 30 zł za zmianę danych w licencji – licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat + 15,00 zł za wymianę wypisu z licencji.

Termin

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Uwagi

brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09

Wniosek o udzielenie licencji