Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek;
  2. oryginał licencji z wypisami.

Opłata

brak

Termin

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Uwagi

brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09

Zrzeczenie licencji